Tiếp cận với an ninh mạng cisco

Videomaker – Learn video production and editing, camera reviews Forums General Tiếp cận với an ninh mạng cisco

Viewing 1 reply thread
 • Author
  Posts
  • #72053808

   Cách tiếp cận thông minh trên nền tảng đám mây đối với an ninh mạng là một đặc quyền của liên bang nhằm ưu tiên các hoạt động của đám mây nhằm nỗ lực tăng tốc đổi mới, giảm chi phí và giảm thiểu các thiết bị tại chỗ. Cùng với sự thúc đẩy di chuyển trên đám mây này là chương trình Chẩn đoán và Giảm thiểu Liên tục (CDM) . CDM là một cách tiếp cận với an ninh mạng mà nhiều cơ quan liên bang đang liên kết.

   Cisco Stealthwatch Cloud phù hợp với phương pháp này và là một công cụ phân phối thiết bị cisco dự án linh hoạt, có thể kiểm tra tất cả các hộp cho CDM. Hãy để tôi trả lời một vài câu hỏi mà bạn có thể có về CDM và bảo mật đám mây.

  • #72056339

   😀

Viewing 1 reply thread
 • You must be logged in to reply to this topic.

Best Products

Best After Effects and motion graphics template sites – 2021

You have the tools needed to create stunning motion graphics, but do you have the time? If not, using motion graphics templates can be a great way to add polish to a production without blowing your deadline.
homicide-bootstrap