Fujifilm X-Pro 3 – Photo Plus 2019

We speak to Fujifilm about the new X-Pro 3 at Photo Plus 2019.